«KazComNet» компаниясы ақпараттық технологиялар бойынша қызмет көрсетулердің кең спектрін ұсынады, бұл Сіздің компанияғыздың табысты бизнесіне көмек көрсетеді.

 

Біздің компания келесі қызметтерді көрсетеді:

 

Ақпараттық-талдау жүйелерін өңдеу:

- Электронды құжат айналымы жүйесін құру;

- «Қызметкерлерді басқару жүйесі» автоматтандырылған басқару жүйесін құру;

- Берілген параметрлер бойынша талдау ақпаратын өңдеу, жинақтау және беру процесстерін барынша автоматтандыру;

- Маркетинг пен конъюктурлық талдауды (еліктеу моделі) жүргізу үшін диаграмма мен кестелер түріндегі логикалық ақпараттық модельді әзірлеу;

- Әр түрлі көздерден мәліметтерді біріктіру;

- Ұйымның құрылымдық бөліністері мәліметтерінің консолидацияланған бейнесін құру;

- Техникалық құралдарды орнату мен қолдау;

- Ақпараттық жүйелерді пайдалану жөніндегі сүйемелдеу мен кеңестер беру;

- Жобалаудың заманауи автоматтандыру құралдарын қолдана отырып жүйелердің жұмыстың түп тұлғасын әзірлеу;

- Бағдарламалық қамсыздандыруды тапсырушының талаптарына сәйкестендіру;

- Тапсырушының қызметкерлерін оқыту.

 

Web-порталдарды өңдеу

 

- Ақпараттандыру объектілерін жобалау алдындағы зерттеу;

- Порталдарды әзірлеу;

- Жобалық нормативтік құжаттарды әзірлеу;

- Ұйым қызметкерлерін оқыту;

- Жүйе әкімшілерін оқыту;

- Жүйелерді кепілді сүйемелдеу.

 

Компьютерлік, серверлік жабдық пен мультимедиа жүйелерін жеткізу мен орнату

 

- Дербес компьютерлерді жеткізу;

- Серверлерді жеткізу;

- Серверлік жабдықтарды орнату;

- Интерактивті тақталарды жеткізу және орнату;

- Проекторлар мен конференц байланыстар жүйесін жеткізу және орнату.

Кеңселік оргтехниканы жеткізу

 

- Сканерлерді жеткізу және орнату;

- Принтерлерді жеткізу және орнату;

- Факсимильді аппараттарды жеткізу және орнату;

- АТС Автоматтандырылған телефондық станциялар.

 

Лицензияланған бағдарламалық қамсыздандыруды жеткізу және орнату

 

- Лицензиялық антивирустық бағдарламаларды жеткізу және орнату;

- Лицензиялық кеңселік қосымшаларды жеткізу және орнату;

- Лицензиялық операциялық жүйелерді жеткізу және орнату.

 

ҚКЖ және ЖЕЖ желілерін монтаждау мен жобалау

 

- Жергілікті есептеу және құрылымдық кабельдік желілерді жобалау;

- Ұйымның компьютерлік паркін талдау;

- Кабель ішіндегі арматураны троссировкалау, жгуттау, салынуын есепке ала отырып кабельдік сегменттерді салу-созу;

- UTP, FTP кабельдерін салу;

- Жұмыс станциялары мен желіге арналған жабдықты жөндеу.

 

Ақпараттық қауіпсіздіктің аудиті

 

- Ақпараттық жүйелер қорғалуының саймандық аудиті;

- Енуін тексеруге арналған тестілер;

- Ақпараттық ықтималдардың талдауы;

- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін әзірлеу мен ендіру (СУИБ).